• Doradztwo w zakresie organizacji systemu zamówień publicznych w tym opracowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych,
  • Doradztwo w zakresie organizacji pracy i czynności Komisji Przetargowej, w tym sporządzenie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej,
  • Doradztwo w zakresie przygotowania, organizacji oraz prowadzenia procedur zamówień publicznych w tym przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • Reprezentację w postępowaniach odwoławczych i sądowych,
  • Szkolenie personelu kierowniczego odpowiedzialnego za nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych,
  • Szkolenia pracowników będących wykonawcami limitów finansowych cykliczne w charakterze warsztatów szkoleniowych bądź periodyczne w zależności od pojawiających się potrzeb,
  • W ramach doradztwa w postępowaniach realizuję kompleksowo całokształt czynności od współudziału        w określeniu przedmiotu zamówienia do podpisania umowy,
  • Audyt wewnętrzny procesu udzielania zamówień publicznych,
  • Stałą współpracę w wymienionych dziedzinach.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.