• Sporządzanie odwołań i skarg
 • Reprezentacja w Krajowej Izbie Odwoławczej oraz Sądzie Okręgowym
 • Doradztwo w zakresie organizacji systemu zamówień publicznych,
 • Pozostałe doradztwo w konkretnych postępowaniach obejmujące:
  • analizę ogłoszeń o postępowaniach
  • analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • sporządzanie dokumentów zamówienia w tym ofert
  • wykonywanie kopii ofert konkurencji
  • badanie ofert własnych i konkurencji
  • zastępstwo w zakresie pobierania, analizy specyfikacji i wnoszenia środków ochrony prawnej
 • Szkolenie personelu w zakresie przepisów i praktyki zamówień publicznych w tym sposobów ich pozyskiwania,
 • Stałą współpracę w wymienionych dziedzinach, która może obejmować obsługę kompleksową.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.