Konsultant zrzeszony w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych.
Doradca i trener z wieloletnim doświadczeniem. Doradza zamawiającym i wykonawcom.

Współpracuje z zamawiającymi  budżetowymi, w tym mundurowymi, podmiotami leczniczymi, podmiotami samorządowymi a także  jednostkami z sektora użyteczności publicznej w tym energetyki.

Doradza w programach finansowanych z funduszy unijnych. Wdrożył kilkadziesiąt autorskich systemów zamówień publicznych u zamawiających i wykonawców.

Doradza wykonawcom z rynku budowlanego, sprzętu i materiałów medycznych, sektora IT, radio i telekomunikacji, firmom projektowym, uzbrojenia i elektroniki, usług komunalnych. Reprezentuje strony w Krajowej Izbie Odwoławczej oraz przed sądami powszechnymi                    w sprawach skarg na orzeczenia Izby.

Posiada doświadczenie w szkoleniach zamawiających i wykonawców (około 3 000 godzin).
Jest autorem licznych artykułów w prasie fachowej oraz publikacji książkowych.

Absolwent m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.