Firma istnieje od 1 października 2001 roku. Przedmiotem działalności jest doradztwo i szkolenia z zakresu zamówień publicznych.
Założycielem i właścicielem jest Ryszard Groński. Usługi świadczymy na terenie całego kraju.
 

Rzetelna Firma

 • Szkolenie personelu kierowniczego odpowiedzialnego za nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych,

 • Szkolenia pracowników będących wykonawcami limitów finansowych cykliczne w charakterze warsztatów szkoleniowych bądź periodyczne w zależności od ojawiających się potrzeb,

 • Doradztwo w zakresie organizacji systemu zamówień publicznych w tym opracowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych,

 • Doradztwo w zakresie organizacji pracy i czynności Komisji Przetargowej, w tym sporządzenie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej,

 • Doradztwo w zakresie przygotowania, organizacji oraz prowadzenia procedur zamówień publicznych w tym przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

 • Doradztwo w zakresie rozstrzygania protestów oraz reprezentację w postępowaniach odwoławczych i sądowych,

 • Audyt wewnętrzny procesu udzielania zamówień publicznych,

 • Stałą współpracę w wymienionych dziedzinach.

 • W ramach doradztwa w postępowaniach realizuję kompleksowo całokształt czynności od współudziału w określeniu przedmiotu zamówienia do podpisania umowy.
 • Szkolenie personelu w zakresie przepisów i praktyki zamówień publicznych w tym sposobów ich pozyskiwania,

 • Doradztwo w zakresie organizacji systemu zamówień publicznych,

 • Doradztwo w konkretnych postępowaniach obejmujące:

  - analizę ogłoszeń o postępowaniach

  - analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  - sporządzanie dokumentów zamówienia w tym ofert

  - wykonywanie kopii ofert konkurencji

  - badanie ofert własnych i konkurencji

  - sporządzanie odwołań i skarg,

  - reprezentację w postępowaniach odwoławczych i sądowych,

  - zastępstwo w zakresie pobierania, analizy specyfikacji i wnoszenia środków ochrony prawnej

 • Stałą współpracę w wymienionych dziedzinach, która może obejmować obsługę kompleksową.

 • Konsultant zrzeszony w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych.
  Doradca i trener z wieloletnim doświadczeniem. Doradza zamawiającym i wykonawcom.

  Współpracuje z jednostkami budżetowymi, w tym mundurowymi, samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej,
  jednostkami z sektora użyteczności publicznej w tym energetyki, podmiotami niepublicznymi zobowiązanymi do stosowania ustawy, w tym analitycznymi, szkoleniowymi, ochrony osób niepełnosprawnych, fundacjami.

  Doradza w programach finansowanych z funduszy unijnych. Wdrożył kilkadziesiąt autorskich systemów zamówień publicznych u zamawiających i wykonawców.

  Doradza wykonawcom z rynku budowlanego, sprzętu i materiałów medycznych, sektora IT, firmom projektowym, uzbrojenia i elektroniki, usług komunalnych. Reprezentuje strony w Krajowej Izbie Odwoławczej oraz przed sądami powszechnymi w sprawach skarg na orzeczenia Izby.

  Posiada doświadczenie w szkoleniach zamawiających i wykonawców (około 3 000 godzin).
  Jest autorem licznych artykułów w prasie fachowej oraz publikacji książkowych.

  Absolwent m.in. Wojskowej Akademii Technicznej i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
  Doktorant Katedry Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.
   

  Przetargi i zamówienia publiczne on-line

   

  realizacja i hosting: netarena.pl